Nyttige lenker

ROSA – for kvinner som er utsatt for menneskehandel   http://rosa-help.no/

Voldsoffererstatning – http://www.voldsoffererstatning.no/

SEIF – Selvhjelp for flykninger og innvandrere https://seifnorge.wordpress.com/

Din utvei.no – Nasjonal veiviser ved vold og overgrep   https://dinutvei.no/

Mental helse – http://www.mentalhelse.no/

Alternativ til vold – http://atv-stiftelsen.no/

Jurk – Gratis juridisk rådgiving for kvinner https://jurk.no/

Fri rettshjelphttp://www.fri-rettshjelp.no/

Politiet – http://www.politiet.no/

Barnehusethttps://statensbarnehus.no/

Familiesenteret i Orkdalhttps://www.orkdal.kommune.no/index.php?cat=400776

Stine Sofies senteret – et nasjonalt mestringssenter for voldsutsatte barn  https://www.stinesofiesenteret.no/

VOlinjen – En hjelpelinje for deg som er utsatt for vold eller overgrep i nære relasjoner  https://www.volinjen.no/

VÅRE SAMARBEIDSKOMMUNER

Frøya

Hitra

Heim

Holtålen

Orkland

Oppdal

Rennebu

Rindal

Røros

Skaun

Surnadal

Ørland

Åfjord

Vi er her for å gi deg hjelp og støtte hvis du føler at du og eventuelt dine barn er i fare, og trenger en trygg havn.

Telefon: 72482410

E-post: krisesenteretorkdal@outlook.com

Facebook: https://www.facebook.com/orkdalkrise