Vårt tilbud

-Krisetelefon – Vi tar i mot samtaler hele døgnet, og kan hjelpe med råd, støtte, informasjon eller å være en lyttende samtalepartner.

-Samtaletilbud – Vi tilbyr samtaler på krisesenteret på dagtid og ettermiddagstid. Tid for samtale avtales på forhånd.

-Trygt, midlertidig og gratis botilbud – Ved akutte krisesituasjoner kan personer med og uten barn bo på krisesenteret en periode. Her får du tilbud om samtaler når du ønsker det. Egen primærkontakt som bistår med kontakt og følge til hjelpeapparatet. Vi har eget hus i hagen for ditt kjæledyr.

-Tilbud til barn – Vår barnefagansvarlig er primærkontakt for barna. Vi tilbyr samtaler som er tilrettelagt for barn. Vi har også et godt samarbeid med skole og helsestasjon. Vi kan formidle kontakt med for eksempel Barnehuset og Bup. På krisesenteret har vi en stor, skjermet hage som er tilrettelagt for lek og utekos.

-Tolk – Vi benytter telefontolk når det er behov for tolketjenester.

-Oppfølging- Vi kan bistå i forbindelse med reetablering. Alle som flytter ut får tilbud om oppfølgingssamtaler.

Vi er her for å gi deg hjelp og støtte hvis du føler at du og eventuelt dine barn er i fare, og trenger en trygg havn.

Telefon: 72482410

E-post: krisesenteretorkdal@outlook.com

Facebook: https://www.facebook.com/orkdalkrise