Om oss

Krisesenteret for Orkdal og omegn er et lavterskeltilbud for personer som har vært utsatt for vold i nære relasjoner, og som trenger beskyttelse eller veiledning.

Vi er tilgjengelig 24 timer i døgnet, året rundt.

Du trenger ingen henvisning fra lege eller andre etater for å komme i kontakt med oss.

Alle som jobber ved krisesenteret har taushetsplikt.

Hos oss får du et trygt og midlertidig bosted i en akuttfase. Vi fokuserer på at vårt botilbud skal føles som et hjem i en sårbar situasjon.

Vi formidler kontakt med andre hjelpeinstanser som for eksempel NAV, advokat, politi, psykisk helse osv.

Vi jobber etter prinsippet “hjelp til selvhjelp”. Vi vil jobbe sammen med deg for å kartlegge dine utfordringer og hjelpe deg til å finne løsninger. Vi kan støtte deg med råd og veiledning slik at du selv kan bedre din livssituasjon.

Hos oss får alle eget soverom, mens bad, stue og kjøkken er felles for våre brukere. En av leilighetene våre er tilpasset bevegelseshemmede. Vårt botilbud er gratis, men du må selv sørge for mat og andre utgifter.

Vi er her for å gi deg hjelp og støtte hvis du føler at du og eventuelt dine barn er i fare, og trenger en trygg havn.

Telefon: 72482410

E-post: krisesenteretorkdal@outlook.com

Facebook: https://www.facebook.com/orkdalkrise