Dette er et innlegg

Du kan velge om innleggssiden skal vise fulle innlegg med en gang, eller om du ønsker å fremvise innlegg i nyhetsstil med bilde, tittel, ingress og «les mer»-knapp. Se temainnstillinger

Tips: Du kan legge inn gallerier i innlegg og sider. Velg “legg til media -> lag galleri” og velg de bildene du vil bruke. Sett antall kolonner og bildestørrelse du ønsker, og velg “Lenk til mediefil” om du ønsker pop-up-visning ved klikk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *